Verkennerstocht - een update!

13-02-2018

Om een volgende stap voor initiatieven mogelijk te maken organiseert NLZVE een Verkennerstocht in samenwerking met het ministerie van VWS. Afgelopen najaar hebben we in 15 bijeenkomsten bijna 300 mensen gesproken van 170 lokale initiatieven voor samen-leven en/of samen-zorgen.

De thema’s waar initiatiefnemers tegenaan lopen zijn divers. Ze variëren van financiën tot hoe zorg je voor inclusie (iedereen doet mee), van belemmerende wet- en regelgeving rond vrijwilligers tot de samenwerking met de lokale welzijnsinstelling. Deze en andere punten van initiatieven worden in regionale bijeenkomsten ook besproken met zorgverzekeraars, gemeenten, banken, zorgkantoren, welzijnsorganisaties en onderwijs om te kijken wat mogelijke oplossingsrichtingen zijn. Op basis daarvan wordt een actie-agenda opgesteld die in het voorjaar aan de Tweede Kamer zal worden aangeboden.

De Verkennerstocht is een unieke kans om het geluid van onze beweging te laten horen bij de politiek. De actie-agenda die hieruit voortkomt zal zo’n breed draagvlak hebben, dat dit de marsroute zal worden voor de overheid en de rest van de samenleving om het voor burgers makkelijker te maken dingen voor elkaar te krijgen. Denk hierbij niet alleen aan aanpassingen in wet- en regelgeving, het gaat veel verder dan dat. Onze beweging, actieve burgers in het sociale domein, moet er volledig bij gaan horen. Sterker nog, bij het organiseren van participatie, zorg en ondersteuning in de wijk of het dorp moeten partijen als de gemeente en zorginstellingen bij de burger beginnen, uitgaande van de vraag: hoe willen de bewoners zélf dat het geregeld wordt?

Er zijn al circa 500 lokale initiatieven in het land die zich bezighouden met samen-leven en/of samen-zorgen, variërend van huiskamerprojecten waarmee wijkbewoners uit hun isolement worden gehaald tot zorg-coöperaties die zelf zorgwoningen bouwen. En de beweging groeit snel, er komen er ongeveer 100 per jaar bij.

Maar we staan nog maar aan het begin en het gaat nog niet hard genoeg. Ook lopen initiatieven aan tegen een weerbarstig zorgstelsel en een (lokale) overheid die nog lang niet altijd oog heeft voor onze meerwaarde.

De Tweede Kamer heeft eind 2015 een motie aangenomen waarin de toenmalige staatssecretaris van VWS wordt gevraagd om de ervaren knelpunten van burgerinitiatieven te inventariseren en vervolgens een breed gedragen actie-agenda te presenteren om deze knelpunten aan te pakken. Nederland Zorgt Voor Elkaar (NLZVE) heeft aan de staatssecretaris voorgesteld om deze agenda op te stellen met behulp van een Verkennerstocht: regionale verkennerstafels verspreid over het hele land. Deze verkennerstocht organiseren we samen met regionale samenwerkingsverbanden en andere partijen zoals de Vereniging van Kleine Kernen. Alle bij NLZVE en in de regio bekende initiatieven van burgers die iets willen betekenen voor hun buurtbewoners op het gebied van samen-leven en/of samen-zorgen zijn hiervoor uitgenodigd.

Verkennerstafels

In bijna alle provincies zijn één of meer bijeenkomsten gehouden met initiatieven. Daar zijn succesfactoren benoemd, maar ook belemmeringen en knelpunten. En ambities voor volgende stappen. In 15 Verkennerstafels, verspreid over het hele land, hebben we zo’n 300 mensen gesproken. Inspirerende bijeenkomsten, waar ook het lokale netwerk versterkt is en mensen kennis en ideeën hebben uitgewisseld.

Uit al deze bijeenkomsten hebben we vier thema’s gedestilleerd, waar veel initiatieven op de een of andere manier mee te maken hebben:

  1. Duurzame organisatie
   • Financiering
   • Continuïteit
   • Organisatie, juridische vorm
  2. Lokaal samenspel
   • Relatie met de gemeente
   • Inclusie
   • Wijk/buurtgericht werken
  3. Maatschappelijke opbrengst
   • Meerwaarde meetbaar maken
   • Preventie
  4. Randvoorwaarden
   • Wet- en regelgeving
   • Emancipatie van onze beweging
   • Experimenteerruimte

Stakeholders

In vervolgbijeenkomsten worden deze thema’s komende maanden besproken met stakeholders als zorgverzekeraars, gemeenten, banken, zorgkantoren, welzijnsorganisaties, zorgorganisaties en onderwijs. Wat zijn oplossingen, wat kan ieders bijdrage zijn?

Actie-agenda

Op basis daarvan wordt een actie-agenda opgesteld, die wordt aangeboden aan de Tweede Kamer begin mei. We hopen dat dit de marsroute zal worden voor de overheid en de rest van de samenleving, om het voor burgers makkelijker te maken dingen voor elkaar te krijgen, uitgaande van de vraag: hoe willen de bewoners zélf dat het geregeld wordt?

Over ons

Nederland Zorgt Voor Elkaar is het landelijk netwerk van bewonersinitiatieven die zich bezighouden met welzijn, wonen en zorg.

 
Contact

e-mail de helpdesk
06 - 28 87 28 20
 

Volg ons

   

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief.

 

 

 

 

 

 

 

 
Cookie-instellingen