Vacature: voorzitter Nederland Zorgt Voor Elkaar

12-05-2021

Nederland Zorgt Voor Elkaar zoekt een nieuwe voorzitter. Een maatschappelijke zwaargewicht die zijn of haar sporen verdiend heeft in het publieke domein. De beoogde voorzitter heeft ruime bestuurlijke ervaring en een breed netwerk in de politiek en beleidswereld.

Onze samenleving staat voor grote uitdagingen. De vergrijzing en ontgroening van onze bevolking leidt in de komende 20 jaar tot een verdubbeling van het aantal kwetsbare ouderen. Dat betekent: sterk toenemende kosten voor zorg en ondersteuning, grote tekorten in verzorgend personeel, een toenemend aantal overbelaste mantelzorgers en een gigantische (her)huisvestingsopgave. Nederland heeft een sterke traditie in maatschappelijk initiatief, maar we zijn dit in de loop van de tijd voor een deel kwijtgeraakt. We zijn onszelf daarin aan het herontdekken en zien dat bewoners verantwoordelijkheid nemen voor elkaar.  Lokale bewonersinitiatieven staan als beweging voor nabijheid, betrokkenheid, vertrouwen en eigenaarschap vanuit gemeenschapskracht.

Nederland Zorgt Voor Elkaar (NLVZE) is in 2016 opgericht als het landelijk netwerk van lokale bewonerscollectieven die zich bezighouden met het organiseren van de vraag en/of het aanbod van ontmoeting, ondersteuning, zorg, welzijn en wonen. Deze bewonerscollectieven manifesteren zich onder verschillende noemers waaronder zorgcoöperaties, stadsdorpen, zorgzame dorpen of noaberzorgpunten en kunnen verschillende rechtsvormen hebben.

NLZVE zet zich als netwerkorganisatie in voor het behartigen van de belangen en de emancipatie van de beweging van lokale bewoners-collectieven.

NLZVE doet dit onder andere door:

  • Beheren van het landelijk overzicht van bewonersinitiatieven zorg, welzijn en wonen
  • Onderhouden van contacten met de regionale netwerken van bewonersinitiatieven en individuele initiatieven in het land
  • Samen met de landelijke helpdesk informeren en kennis delen met (startende) bewoners-initiatieven
  • Fungeren als aanspreekpunt voor stakeholders op landelijk niveau
  • Bevorderen van de emancipatie van de burgerbeweging in het sociale domein
  • Aandacht vragen voor belemmerende (toepassing van) regelgeving, dan wel problemen bij samenwerking met systeempartijen
  • Agenderen van onderzoek naar zelforganisatie van burgers
  • In kaart brengen van de maatschappelijke en economische opbrengsten van bewonersinitiatieven.

 

NLZVE organisatie
NLZVE is een vereniging van regionale netwerken van bewonerscollectieven . De algemene ledenvergadering is het hoogste orgaan van NLZVE. Er is een bestuur bestaande uit 7 personen, met als interim-voorzitter Ben van Essen.

De organisatie bestaat uit een directeur/ algemeen coördinator, ondersteund door een communicatiemedewerker. De ontwikkeling van onze kennisinfrastructuur wordt door een kwartiermaker uitgevoerd.

Daarnaast is de Ella Vogelaar Academie voor Gemeenschapskracht een initiatief van NLZVE. Dit is een onderzoeksgemeenschap en academie waar kennis van en over burgerinitiatieven en bewonersparticipatie wordt ontwikkeld en gedeeld. Voor de EVAG is een programmacoördinator actief.

De NLZVE Helpdesk bestaat uit 5 ervaringsdeskundigen die elk een geografisch deel van Nederland als werkgebied hebben. Zij ondersteunen lokale initiatieven op het gebied van strategie en beleid. ..

Sinds 2017 wordt NLZVE gesubsidieerd door het Ministerie van VWS.

NLZVE zoekt een voorzitter
Wij zoeken een maatschappelijke zwaargewicht. Iemand die zijn sporen verdiend heeft in het publieke domein. De beoogde voorzitter heeft ruime bestuurlijke ervaring en een breed netwerk in de politiek en beleidswereld. Zij/hij hoeft niet uit de zorgwereld te komen.

De voorzitter draagt de kernwaarden van onze beweging een warm hart toe en is bereid hiervoor zijn of haar capaciteiten en netwerk in te zetten.

Aanvullend is de voorwaarde dat de nieuwe voorzitter goed kan communiceren met de algemeen coördinator, aangezien zij veel samen zullen moeten optrekken.

Het bestuur streeft ernaar om op 5 juli de voorzitter te kiezen en voorlopig te benoemen. Formele benoeming vindt dan plaats in de ALV van het najaar.

Het betreft een onbezoldigde functie. Er is een onkostenvergoeding.

 

Voor nadere informatie:
Jan Smelik, algemeen coördinator jan.smelik@nlzve.nl
Ben van Essen, interim-voorzitter ben.van.essen@nlzve.nl

Over ons

Nederland Zorgt Voor Elkaar is het landelijk netwerk van bewonersinitiatieven die zich bezighouden met welzijn, wonen en zorg.

 
Contact

e-mail de helpdesk
06 - 28 87 28 20
 

Volg ons

   

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief.

 

 

 

 

 

 

 

 
Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.