Belasting

ProfielfotoMaria Roodenburg October 03, 2018 3 comments

Ik ben op zoek naar informatie over de belastingheffing bij cooperaties en met name hoe je zorgt dat je zo weinig mogelijk af hoeft te dragen. 

3  Comments

We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...
Ad Vlems November 14, 2018

Dag Maria,
Wij waren een wooncoöperatie toen we in gesprek kwamen met een fiscalist. Die zei dat we beter voor een andere rechtsvorm konden kiezen, omdat de belastingdienst een coöperatie ziet als een bedrijf. Na 30 jaar zouden we een miljoen aan vennootschapsbelastingen betaald hebben. Dus zijn advies was: zorg dat je een stichting of vereniging wordt. We zijn nu een vereniging geworden. Kortom, maak een afspraak met een fiscalist, want dat is echt een specialisme.
Vriendelijke groeten,
Ad Vlems
voorzitter Ecodorp Boekel

Jan Smelik December 12, 2018

Wij in Austerlitz hebben hetzelfde probleem. Omdat we een coöperatie zijn worden we door de fiscus als onderneming met winstoogmerk gezien. Dit lossen we wel op, en ik kan je eventueel in contact brengen met onze accountant. E.e.a. heeft ook effect op het verkrijgen van een ANBI-status. In het Actieprogramma Zorgzame Gemeenschappen is dit een van de actiepunten: aparte fiscale regeling voor sociale cooperaties, zoals in veel omringende landen al het geval is.

Jan Smelik January 25, 2019

Dag Maria, zoals eerder gemeld speelt deze discussie zeker in Austerlitz. Geen enkele zorgcoöperatie wil vennootschapsbelasting afdragen natuurlijk. Als er een positief saldo is, is dat om reserves te kunnen opbouwen voor toekomstige activiteiten. Winst wordt er sowieso niet gemaakt, laat staan aan de leden uitgekeerd. Met het wegzetten van geld voor toekomstige uitgaven (voorzieningen) kan de 'winst' geminimaliseerd worden. Een mogelijk alternatief is het (vooraf) aanmerken van een deel van de ledencontributies als ledenkapitaal. Dat komt dan rechtstreeks op de balans als reserve. We zijn nu aan het uitzoeken of dit fiscaal mogelijk is. Ik sluit me bij Ad aan dat advies van een fiscalist belangrijk is. Zodra we dit in Austerlitz goed uitgezocht hebben, zullen we dit hier delen.

Over ons

Nederland Zorgt Voor Elkaar is het landelijk netwerk van bewonersinitiatieven die zich bezighouden met welzijn, wonen en zorg.

 
Contact

e-mail de helpdesk
06 - 28 87 28 20
 

Volg ons

   

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief.

 

 

 

 

 

 

 
Cookie settings